20 ÉVE AZ OKTATÁS MEGÚJÍTÁSÁÉRT

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

A projekt célja az Európa 2020 Stratégia egyik legfontosabb célkitűzésének hazai támogatása volt: a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának és az oktatási egyenlőtlenségeknek a csökkentése, valamint a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása. A projektben résztvevő óvodákban, általános- és középiskolákban komplex fejlesztésre került sor, egyedi és differenciált intézményi programokon keresztül. Közvetett módon és célzottan is támogatták a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókat, javították az iskolai és a munkaerőpiaci sikerességhez szükséges feltételeket. Fejlesztették az Oktatási Hivatal pedagógiai szolgáltató és módszertani szolgáltatásait a befogadó célú oktatásszervezés támogatása érdekében. 457 intézményben több mint 150 ezer tanuló és 12 ezer óvodás gyermek méltányos oktatás-nevelését segítette a projekt. Ebből Hajdú-Bihar Vármegyében 12 óvoda, 27 általános iskola és 3 gimnázium több mint 120 pedagógusa és mintegy 3000 fő kisgyermek, tanuló és családtag vehetett részt családi napokon, a #sulim alkotópályázatban és a #Kalandrafel! programban.

 

Projekt címe: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

Kedvezményezett: OKTATÁSI HIVATAL

Projekt teljes költsége: 11.625.226.800 forint

Uniós társfinanszírozás: 9.881.442.780 forint (ESZA)