Adatkezelés

A www.eufutas.hu honlap kiadója, a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b) köszönettel fogadja érdeklődését.

Személyes adatai (név, e-mail-cím) megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a www.eufutas.hu a „20 év – 20 km”– EU-s futás lebonyolítása céljából kezelje.

www.eufutas.hu lehetőséget biztosít Önnek, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, kiegészítését vagy bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését a 20ev20km@eufutas.hu e-mail-címre küldött elektronikus levélben vagy a www.eufutas.hu postacímén (1106 Budapest, Maglódi út 12/b).

Önt, mint adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben a www.eufutas.hu, mint adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy személyes adatai védelméhez fűződő jogát megsértették, panaszával forduljon közvetlenül a www.eufutas.hu-hoz a fenti elérhetőségeken, illetve lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), valamint bírósághoz fordulnia.

A részünkre megadott adatait a www.eufutas.hu tárolja és kezeli, illetve a „20 év – 20 km”– EU-s futásról tájékoztatót küld az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történik.

  • A résztvevő regisztrációjával hozzájárul, hogy szerepelhet a versenyről készülő audiovizuális felvételeken, illetve fotókon, amelyek a rendezvényről szóló audiovizuális, internetes, nyomtatott vagy egyéb anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek;
  • A résztvevő regisztrációjával hozzájárul, hogy az általa a futóverseny Facebook eseményébe feltöltött fotókat az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a rendezvényhez kapcsolódó internetes, nyomtatott vagy egyéb anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa;
  • A résztvevő a regisztrációjával beleegyezik abba, hogy neve és időeredménye a honlapon az eredménylistán megjelenjen.

www.eufutas.hu az Ön személyes adatait a „20 év – 20 km”– EU-s futás lebonyolításához szükséges ideig kezeli, kivéve, ha Ön az adatok törlését kéri, vagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat a www.eufutas.hu további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelés szükségességének lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a www.eufutas.hu az Ön személyes adatait nyilvántartásából törli.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait a rendelkezésünkre bocsátja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.