„18 év – 18 km” – EU-s futás

Versenyszabályzat

1. Általános szabályok

1.1. A rendezvény útvonalának biztosítását a rendőrség, a polgárőrség, valamint a rendezők segítik.

Az egyenrangú, a közlekedési jelzőtáblával, illetve a jelzőlámpával ellátott kereszteződésekben történő áthaladást rendőrök és polgárőrök biztosítják. A rendőrök, polgárőrök és rendezők utasításait a futók minden esetben kötelesek betartani.

A verseny útvonalán nem lesz teljes útzár, ezért minden versenyző mindig a kijelölt útvonalon köteles haladni.

A kereszteződéseknél, gyalogátkelőhelyeknél a futók érkezésekor a forgalmat leállítják. A gyalogjárdákon és kerékpárutakon kihelyezett bóják segítik a futók haladását.

A versenyt felvezető jármű a mezőny első futója előtt halad. A verseny biztosítása a felvezető és a záró jármű közötti szakaszra vonatkozik.

1.2. A kiadott versenyzői rajtszámot a résztvevők a mellrészen kötelesek viselni. A rajtszámot kisebbíteni, összehajtani, bizonyos részeit letakarni, azon más feliratot, emblémát elhelyezni tilos. A rajtszám elhelyezésénél külön ügyelni kell arra, hogy a hátoldalon elhelyezett chip ne sérüljön, azt a rögzítő biztosítótűvel ne sértsék meg.

A versenyen csak 2012. május 8. előtt születettek indulhatnak (tízévesek vagy annál idősebbek)

A versenyzők mindennemű (futva, kerékpárral stb.) kísérése és a kutyával történő futás tilos!

A versenyzők biztonsága érdekében fülhallgató csak az egyik fülben lehet!

1.3. Frissítőpontok

KÖR FRISSÍTŐ HELY TÁVOLSÁG A RAJTTÓL
1. KÖR 1. FRISSÍTŐPONT 2,5 km
2. FRISSÍTŐPONT 6 km
2. KÖR 1. FRISSÍTŐPONT 8,5 km
2. FRISSÍTŐPONT 12 km
3. KÖR 1. FRISSÍTŐPONT 14,5 km
BEFUTÓ FRISSÍTŐPONT 18 km

1.4. Az egészségügyi biztosítást a rajt- és célhelyen mentős és egészségügyi, az útvonalon motoros egészségügyi személyzet látja el.

1.5. A verseny során chipes nettó időmérést alkalmazunk. Az időmérő chip a rajtszám hátoldalán, illetve váltóban futók esetében a váltóbotban található. Ügyelni kell arra, hogy a chip ne sérüljön meg. A váltóbotokat a rajtszámokkal és a pólókkal együtt lehet majd átvenni. A váltók utolsó futója a célba érkezés után a váltóbotot köteles leadni a versenybíróknak.

1.6. A versenyt véglegesen feladók kötelesek a rajtszámukat levenni, és a legközelebbi versenybíróval közölni a verseny feladásának tényét.

2. Egyéb szabályok

2.1. A verseny szabályaival, illetve az eredményekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekben az egész verseny során minden esetben a Szervezőbizottság dönt.

2.2. A nevezéssel és a rajtszám átvételével minden versenyző:

  • kijelenti, hogy a versenyen saját felelősségére vesz részt;
  • kijelenti, hogy egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségéről, amely részvételét akadályozná;
  • hozzájárul, hogy szerepelhet a versenyről készülő audiovizuális felvételeken, illetve fotókon, amelyek a rendezvényről szóló audiovizuális, internetes, nyomtatott vagy egyéb anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek;
  • tudomásul veszi, hogy a távot nem teljesítők, a rajtszám nélkül futók és a verseny szabályait megszegők kizárásra kerülnek;
  • hozzájárul, hogy szerepelhet a versenyről készülő audiovizuális felvételeken, illetve fotókon, amelyek a rendezvényről szóló audiovizuális, internetes, nyomtatott vagy egyéb anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek;
  • hozzájárul, hogy az általa a futóverseny Facebook eseményébe feltöltött fotókat az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a rendezvényhez kapcsolódó internetes, nyomtatott vagy egyéb anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa;
  • beleegyezik abba, hogy neve és időeredménye a honlapon az eredménylistán megjelenjen.

2.3. Verseny teljesítésének szintideje: 2 óra 15 perc

Az esemény helyszínén kereskedelmi, illetve reklámtevékenység nem folytatható!

A versenyen személy-, illetve kerékpárszállítást, valamint értékmegőrzést nem vállalunk.