„18 év – 18 km” – EU-s futás

Uniós fejlesztések


A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok

A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok

A Zánkán és Fonyódon megvalósuló országos táboroztatási program célja, hogy élményeken keresztül segítse a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődését, és megkönnyítse beilleszkedésüket a társadalomba. A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok elnevezésű projekt lehetővé teszi, hogy még több eszközzel, még több módon és még több hátrányos helyzetű, illetve fogyatékossággal élő tanuló számára váljanak elérhetővé a nyári élménytáborok. Az izgalmas tábori programok, előadások, koncertek, sporttevékenységek és az ismeretterjesztő, valamint hagyományőrző foglalkozások során nagy hangsúlyt kap a játékos készségfejlesztés, a diákok szociális és digitális kompetenciájának fejlesztése annak érdekében, hogy a hátrányokkal küzdő gyermekek is kibontakoztathassák képességeiket.

A projekt összköltsége 15 174 315 590 forint. Ebből több mint 75 százalékot, 11 459 994 396 forintot tesz ki az uniós támogatás összege.


A Csodaszarvas közösségi program megvalósítása a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában

A Csodaszarvas közösségi program megvalósítása a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában

A projekt keretében komplex személyiségfejlesztő program valósul meg a művészetpedagógia segítségével. A tanulási képességek fejlesztése, a nyelvi és kommunikációs készségek erősítése, a kreativitás kibontakoztatásának és a digitális tudás elsajátításának támogatása hozzájárul a részt vevő diákok személyiségének fejlesztéséhez, a közösségépítéshez, a tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítéséhez. A program célja, hogy kialakítsa a gyermekekben az egész életen át tartó tanulás igényét, és előmozdítsa a felnövő generáció esélyegyenlőségét. A programban nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés, amelynek alapja a megfelelő tisztálkodás és táplálkozás, a mozgás megszerettetése és a környezet tisztán tartása.

A projekt összköltsége 46 976 745 forint volt, melyből 39 930 230 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


Hagyománytábor

Hagyománytábor

A hagyománytáborokban olyan, tradicionális értékeket hordozó mesterségekkel és tevékenységekkel ismerkedhetnek meg az iskoláskorú gyermekek, amelyek nemzeti és kulturális identitásukat erősítik. Ezek közé tartozik a fazekasmesterség, a néptánc, a szövés, a fonás, az állatgondozás és az állattartás. A programok között ezenfelül lovaglás, íjászat és kenyérsütés is szerepel. A Hagyománytábor projekt célja, hogy élményalapú tanulási módszerek – drámapedagógia, tánc, ének, zene – segítségével értékközpontú és alapkészség-fejlesztő nevelést biztosítson, elsősorban a kevésbé fejlett régiókban található intézmények tanulói számára. Ha a tanulás folyamatát közösségi élménnyé formáljuk, az az iskolai lemorzsolódást is csökkenti.

A projekt összköltsége 69 336 620 forint volt, melyből 58 936 124 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


Tudás – Vár a Miskolci Egyetem! A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI-szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

Tudás – Vár a Miskolci Egyetem! A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI-szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

Észak-Magyarországon kiemelten fontos feladatot jelent a helyi gazdaság igényeinek megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek képzése. A Tudás – Vár a Miskolci Egyetem! projekt készségfejlesztő és kommunikációs programokon keresztül segít a fiataloknak, különösen a hátrányos helyzetű fiataloknak abban, hogy felvételt nyerjenek felsőoktatási intézményekbe – kiemelten a Miskolci Egyetemre –, különösen matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki szakokra. A program többek között élménytáborok, gyárlátogatások, nyílt napok, élményközpontú szakmai napok, interaktív versenyek, érettségi felkészítők és pályaorientációs szolgáltatás révén igyekszik megszólítani az általános, valamint középiskolás korosztályt, játékos formában megismertetve velük a műszaki képzéseket. Ezt a célt szolgálja a program keretében létrehozott Élményközpont is. A projekt arra irányul, hogy javítsa a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének esélyét, támogassa őket a felsőfokú végzettség megszerzésében, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a jövő munkavállalói sikeresek legyenek, és megfeleljenek a munkaerőpiaci kihívásoknak.

A projekt összköltsége 396 721 568 forint volt, melyből 337 213 290 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


A jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában

A jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában

Az általános és középiskolás korcsoportot megszólító projekt arra szeretné ösztönözni a fiatalokat, hogy matematikai, természettudományos, műszaki vagy informatikai (úgynevezett MTMI) képzésekre jelentkezzenek. Magyarországon egyre nagyobb igény mutatkozik szakemberek iránt ezeken a területeken, ezért kiemelten fontos, hogy az MTMI-területek iránt érdeklődő fiatalok minél több forrásból és fórumon keresztül tájékozódni tudjanak a lehetőségekről, és ha ilyen szakokon szeretnének továbbtanulni, szándékaik több csatornán keresztül is megerősítést kapjanak. A programban részt vevő Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és Budapesti Műszaki Egyetem többek között műhelyfoglalkozások és -látogatások, céglátogatások, nyári táborok, vetélkedők és nyílt napok alkalmával szólítja meg leendő hallgatóit. A programok során kiemelt téma volt az önvezető autók világának megismertetése.

A projekt összköltsége 453 541 906 forint volt, melyből 385 510 606 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


Könyvtár négy keréken, MindenkiNet

Könyvtár négy keréken, MindenkiNet

A projekt keretében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár által indított, a megye 23 kistelepülését érintő vonalon közlekedő könyvtárbusz már az ötödik ilyen jármű az országban. Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után most Heves megyében is megvalósított könyvtárbuszprogram azt az üzenetet közvetíti, hogy ki kell törni a megszokott keretekből, és az intézmények falai közül más módon kell a kultúrát eljuttatni az emberekhez. A 21. századi, különlegesen felszerelt, modern jármű kéthetente érkezik az érintett hevesi települések lakóihoz, kiemelten a fiatalokhoz, akiknek korszerű könyvtári és informatikai szolgáltatásokat kínál. Az érdeklődőket kölcsönözhető könyvek, folyóiratok és DVD-k mellett társasjátékok és KönyvtárMozi vetítések is várják, de a könyvtárbusz más szolgáltatásokat – fénymásolást, nyomtatást, szkennelést és e-ügyintézést – is biztosít. Az új és népszerű program célja, hogy elérhetővé tegye a közvetlenül megszerezhető tudást, ezáltal is biztosítva az esélyegyenlőséget.

A projekt összköltsége 118 395 802 forint volt, melyből 101 424 413 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


Dínóbirodalom: gyermekkönyvtár és játszóház – infrastrukturális fejlesztés az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák erősítéséért

Dínóbirodalom: gyermekkönyvtár és játszóház – infrastrukturális fejlesztés az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák erősítéséért

Több százezer kötetével és páratlan gyűjteményével a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény már most a város kulturális centruma. A projekt keretében 32 millió forintos támogatásból felújított és korszerűsített gyermekrészleg alkalmassá vált arra, hogy a legfiatalabb korosztályok számára is vonzó legyen. Nemcsak a helyiségek és a vizesblokkok újultak meg, hanem immár interaktív oktatási eszközök is várják a kis olvasókat. Az új mesevilágban a 14 év alatti gyermekek és szüleik modern, élményközpontú környezetben fedezhetik fel a könyvtár nyújtotta élményeket.

A projekt összköltsége 31 643 652 forint volt, melyből 26 897 077 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


A Székesfehérvár–Keszthely-vasútvonal rekonstrukciója – I. ütem 2. szakasz: a Szántód–Kőröshegy–Balatonszentgyörgy-vonalszakasz rekonstrukciója

A Székesfehérvár–Keszthely-vasútvonal rekonstrukciója – I. ütem 2. szakasz: a Szántód–Kőröshegy–Balatonszentgyörgy-vonalszakasz rekonstrukciója

A dél-balatoni vasútvonal, mely hazánk egyik legforgalmasabb vonala, a megvalósult fejlesztés eredményeként versenyképessé vált a közúttal szemben. A beruházás – a közlekedők kényelme mellett – a balatoni régió gazdasága és turizmusa szempontjából is rendkívül előnyös. A pályakorszerűsítésnek és az infrastruktúra megújításának köszönhetően a főváros és Keszthely közötti menetidő újabb 10 perccel csökkent. A szolgáltatás minősége is javult. Az utazókat biztonságos és kényelmes ki- és beszállást biztosító peronok, valamint megújult és akadálymentes gyalogosátkelők fogadják, ezáltal is segítve a csomaggal, gyermekekkel utazókat és az idősebb korosztály tagjait. Balatonszemesen és Balatonlelle felső állomásának térségében új második vágány épült. A projekt keretében 26 útátjárót újítottak fel, 91 gyalogos-átkelőhelyet építettek át teljesen, és 6 új gyalogosátjárót létesítettek. Ezzel a teljes szakaszon biztosítottá vált az akadálymentes és biztonságos átkelés. Az állomásokon új esőbeállók épültek, és újabb 15 kilométernyi zajárnyékoló fal szolgálja a vasútvonal mentén élők nyugalmát.

A projekt összköltsége 89 189 307 999 forint volt, melyből 59 754 999 989 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartása alá tartozó, közfeladatot ellátó intézményépületeinek energetikai felújítása

A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartása alá tartozó, közfeladatot ellátó intézményépületeinek energetikai felújítása

A projekt keretében a teljeskörűen felújított, új tantermekkel és aulával bővített Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése valósult meg. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején épült műemléki épületben felújították a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert, valamint napelemes rendszert szereltek fel hogy ezentúl az intézményt részben megújuló energia felhasználásával, környezetbarát módon lehessen működtetni. A fejlesztés fenntarthatósági és éghajlatvédelmi célokat is szolgál, az pedig, hogy az intézmény kívül-belül megújult, hozzájárul a minőségi oktatás feltételeinek biztosításához.

A projekt összköltsége 182 579 453 forint volt, melynek 82 százalékát, 133 500 000 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


A Szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium energetikai korszerűsítése

A Szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium energetikai korszerűsítése

A minőségi oktatás feltételeinek biztosításában kulcsfontosságú a korszerű infrastruktúra. A fejlesztések célja az volt, hogy javuljanak az oktatási intézmény épületének energetikai jellemzői. A munkálatok során megvalósult az épület hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, korszerűsítették a köznevelési intézmény fűtésrendszerét, és hőszabályozó szelepeket is beépítettek. Az iskola fenntartható és környezetkímélő működését megújuló energiaforrást biztosító napelemes rendszer kialakítása segíti. A projekt eredményeként az intézmény jelentős éves energiafogyasztás-megtakarítást ért el, és a korszerűsítés környezetvédelmi szempontból is sikeresnek bizonyult. A fejlesztés egyúttal a gyerekek és tanulók számára is jó példaként szolgál, szemléletformáló erővel bír, és arra ösztönözheti őket, hogy környezettudatos életmódot folytassanak.

A projekt összköltsége 389 491 220 forint volt, melyből 190 841 567 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


Az e-bejelentő (adatváltozás-kezelési) szolgáltatás bevezetése

Az e-bejelentő (adatváltozás-kezelési) szolgáltatás bevezetése

A projekt keretében olyan ingyenes szolgáltatást vezettek be 2022-ben, amely a szolgáltató szektorban is egyszerűbb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az e-bejelentővel gyorsabbá és kényelmesebbé vált az adatváltozásokkal kapcsolatos ügyintézés – például a lakcím, a név és az elérhetőségi adatok megváltozása vagy a díjfizetővel kapcsolatos változások esetén –, és a tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közműátírási teendők elvégzése is leegyszerűsödött és felgyorsult. Az új szolgáltatás kiváltja az akár egy tucatnyi szolgáltatónál külön-külön végzett ügyintézést, hiszen most már minden adatváltozást és közműátírási eljárást egyetlen bejelentéssel, egy helyen intézhetünk – akár otthonunk kényelméből az e-bejelento.gov.hu oldalon, vagy személyesen az ország valamelyik kormányablakában. Az e-bejelentőnek köszönhetően az ügyintézés kevesebb utazással és fáradtsággal jár, az emberek pedig sok időt és pénzt takaríthatnak meg, amit a családjukra, a szeretteikre vagy éppen magukra tudnak fordítani.

A projekt összköltsége 1 445 000 000 forint, melyből 1 131 609 456 forintot tesz ki az uniós támogatás összege.


A horgászati és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológiatranszfer, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése

A horgászati és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológiatranszfer, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése

A Szent István Egyetem kutatóinak vezetésével megvalósult projekt hat őshonos halfaj (balin, jász, paduc, domolykó, aranykárász, compó) intenzív termelését és tenyésztését újította meg. A projekt keretében a kutatók új termelési, tartási, szaporítási és takarmányozási módszereket dolgoztak ki, melyeknek köszönhetően a halgazdálkodás gazdaságosabbá, eredményesebbé és környezetkímélőbbé vált. Ezen túlmenően közösségi médiafelület és modern, bemutatótermekkel és laboratóriummal felszerelt Tudás- és Technológiatranszfer Központ kialakítására is sor került. Az érdeklődők a részt vevő intézmények honlapjain is tájékozódhatnak a projektről, magyar és angol nyelven egyaránt.

A projekt összköltsége 751 006 810 forint volt, melynek 75 százalékát, azaz 562 992 214 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


Új óvoda és bölcsőde épült Helvécián

Új óvoda és bölcsőde épült Helvécián

A helvéciai Szabó Sándor-lakótelep immár új bölcsődével és óvodával büszkélkedhet. A bölcsőde teljesen új, hiánypótló fejlesztésként valósult meg, hiszen korábban a településen nem működött ilyen létesítmény. A pályázat segítségével az önkormányzat Helvécián is megteremtette annak lehetőségét, hogy a kistelepülésen élő fiatalok, ha szeretnék, helyben maradjanak. A harminchat kisgyermek elhelyezésére alkalmas, három csoportszobás bölcsőde mellett száz férőhelyes, négy csoportszobás óvoda gondoskodik a legkisebbek napközbeni ellátásáról, és segíti ezáltal a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, a foglalkoztatás növelését. A fejlesztésnek köszönhetően Helvécián az óvoda új, korszerű, XXI. századi körülmények közé költözhetett, ráadásul immár a korábbiaknál nagyobb csoportszámmal tud működni. A két intézmény minőségi berendezési és felszerelési tárgyakkal, fejlesztési eszközökkel és játékokkal is gazdagodott. Az új bölcsőde és óvoda nemcsak korszerű, hanem akadálymentes létesítmény is. A beruházás energiatakarékos és környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósult meg.

A projekt összköltsége 647 236 613 forint volt, melyből 375 297 865 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése

Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése

A Veszprém–Szentkirályszabadja–Balatonalmádi-kerékpárút folytatásaként a városban futó új kerékpárút több mint 5 km hosszú. Kiépítésével teljessé vált Balatonalmádi egész kerékpárforgalmi hálózati rendszere, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a településközponttal, és csatlakozik a Balatoni Bringakörúthoz. A közlekedésbiztonság és a forgalomcsillapítás érdekében a projekt keretében egy jelzőlámpás csomópontot is kialakítottak a 71. számú főúton a biciklizők számára. A fejlesztés hozzájárult a környezet védelméhez, valamint az élhető városi és települési környezet kialakításához, turisztikai szempontból is jelentős, és eredményeként a hivatalok és szolgáltatások is könnyebben elérhetővé váltak.

A projekt összköltsége: 336 372 045 forint volt, melyből 225 600 399 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén

Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén

Az Állatpark már a fejlesztés előtt is hazánk egyik legnépszerűbb turisztikai és szabadidős célpontja volt. A Nyíregyháza-Sóstófürdő kapujában megvalósított fejlesztés arra irányult, hogy tovább növelje a látogatottságot és közvetetten a térség vonzerejét. A vendégfogadás korszerűsítésének, a házi múzeum és állatbemutató kialakításának, valamint a hópárduckifutó megépítésének köszönhetően az Állatpark szezontól függetlenül több érdeklődőt vonz, akik egyúttal hosszabb időt töltenek el a látogatással. Ennek eredményeként nemcsak a létesítmény ismertsége növekszik, hanem a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített és természeti örökség hasznosítása is hatékonyabban valósul meg. A nagyobb népszerűség új munkahelyek létrejöttéhez és a régió versenyképességének növeléséhez is hozzájárul.

A projekt összköltsége: 381 796 510 forint volt, melyből 327 277 406 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


EuroVelo 6, Budapest–Szentendre: előkészítés és kivitelezés

EuroVelo 6, Budapest–Szentendre: előkészítés és kivitelezés

Az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút az Atlanti-óceántól egészen a Fekete-tengerig tart. Magyarországon 420 kilométer hosszan a Duna mentén halad. Ennek a hálózatnak a részeként épült meg a Duna jobb partján a Budapest és Szentendre közötti, 5,61 km hosszú kerékpárút. Kiépítésével Pest megye egyik fontos közlekedésfejlesztési projektje valósult meg. Az útvonal kiépítettsége és állapota korábban sok helyen nem felelt meg a megnövekedett kerékpáros-forgalom igényeinek, a megvalósult fejlesztés azonban megteremtette a biztonságos kerékpározás lehetőségét, ami a térségben rejlő turisztikai lehetőségek kiaknázását is elősegíti.

A projekt összköltsége 1 378 255 297 forint volt, melyből 114 127 646 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


A Mad Scientist sörfőzde technológiai fejlesztése

A Mad Scientist sörfőzde technológiai fejlesztése

A budapesti székhelyű Mad Scientist kisüzemi sörfőzde csapata a szakmai precizitás mellett arra törekszik, hogy kreatív recepteket „főzzön ki”, és így mindig valami újat és izgalmasat töltsön a poharakba. Kreációik között alternatív fermentációs sörök (MadX), hazai alapanyagokból készülő mézsörök (Mead Scientist) és hordóban hosszabb ideig érlelt sörök (Barrel Project) is megtalálhatóak. 2022-re az egyik legismertebb sörfőzdévé váltak a régióban, már több mint 25 országba exportálnak, és főként rendhagyó, „őrült” söreikről ismertek.

A pályázás útján elnyert támogatással megvalósított technológiai fejlesztések hozzájárultak ahhoz, hogy a sörfőzde a világjárvány hatásainak ellenére is tovább tud fejlődni, és termékeit jobb minőségben és nagyobb mennyiségben képes előállítani, aminek eredményeként piaci szerepe stabilabbá, gazdasági működése pedig eredményesebbé vált. Ennek köszönhetően a sörfőzde meg tudja őrizni a munkahelyeket, ezenfelül pedig bér- és termékfejlesztést is végre tud hajtani.

A projekt összköltsége 29 281 522 forint volt, melyből 12 708 178 forintot tett ki az uniós támogatás összege.


A Somodi Gyümölcstermesztő Birtok energiahatékonyságának növelése, megújulóenergia-használatának támogatása

A Somodi Gyümölcstermesztő Birtok energiahatékonyságának növelése, megújulóenergia-használatának támogatása

A családi vállalkozást vezető Somodi Ferenc a „Magyarország Legszebb Birtoka díj” büszke fődíjasa volt 2017-ben. A Kecskemét közelében 1720-ban létrehozott családi gazdaságot 1998-ban indította újra. A gazdaság sikeresen fejlődött az évtizedek alatt, ami nagymértékben köszönhető a Vidékfejlesztési Program forrásainak, hiszen a vállalkozás több ízben nyert támogatást beruházásainak megvalósításához: új ültetvény telepítéséhez, korszerű jégháló létesítéséhez, modern öntözőrendszer kiépítéséhez, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek megvásárlásához. Említésre méltó továbbá, hogy a családi gazdaság 13 éve vesz részt a szintén európai uniós társfinanszírozású iskolagyümölcs-és iskolazöldség-programban: a 30 hektáros gyümölcsösből – a szezonális exportértékesítés mellett – több mint 22 ezer általános iskolai tanulónak szállít heti rendszerességgel gyümölcsöt. A vállalkozás 2019-ben is támogatásban részesült a Vidékfejlesztési Program keretében, ezúttal abból a célból, hogy növelje energiahatékonyságát, megújuló energiát hasznosítson, és korszerűsítse hűtőházát. A támogatás segítségével a vállalkozás megvalósította a hűtőház hőszigetelését, új hűtéstechnológiát helyezett üzembe, és 40 kW összteljesítményű napelemtelepet létesített energiaszükségletének biztosítására.

A beruházás összköltsége 84 977 117 Ft volt, melyből 42 488 558 Ft forintot tett ki az uniós támogatás összege.